Çerez Örnek

TARİHÇE

Dünyada ilk canlıdan canlıya ilk böbrek nakli 1947 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin Boston kentinde, ilk başarılı kalp nakli ise 1967 yılında Dr.Christian Barnard tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de ilk kez 22 Kasım 1968 yılında Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Dr. Kemal Beyazıt tarafından kalp nakli yapılmış fakat hasta hayatını kaybetmiştir. Ülkemizdeki ilk başarılı organ nakli ise 3 Kasım 1975'te Dr. Mehmet Haberal ve ekibi tarafından bir anneden oğluna yapılan canlıdan canlıya böbrek nakli olmuştur. Bunu 1978 yılında aynı ekibin kadavradan yaptığı ilk böbrek nakli izlemiştir.

Ege Üniversitesi Senatosu'nun önerisi ve Yükseköğretim Kurulu'nun 22.05.1986 gün ve 1754/7876 sayılı onayı ile "Ege Üniversitesi Kapl-Damar Cerrahisi ve Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulmuştur. Bu merkez Senato'nun 21.06.1988 ve 7/4 sayılı kararı ile 1. Kalp-Damar Cerrahisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2. Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere iki merkeze ayrılmış olup Yükseköğretim Kurulu'nun 16.09.1988 gün 20374 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu şekilde kurulan Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çalışmasını düzenleyen yönergesi Senato'nun 11.10.1988 gün ve 12715 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
 
Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi, kronik böbrek yetmezliği olan hastaların doku tipi tayinlerinin yapılarak organ nakli yapılması, beyin ölümü gerçekleşmiş vakaların takibi böylece kadavra donörlü organ naklinin işlerliğinin sağlanması, organ bağışı, organ nakli konusunda sağlık personeli ve halkın eğitiminin sağlanması, konuylanilgili ulusal organizasyonun desteklenmesi, organ bağışı, organ nakli konusunda bilimsel çalışmalar yapılması amaçlanarak kurulmuştur.
 
  • 1963 Ege Üniversitesi'nde ilk kez kornea nakli yapıldı.
  • 1987 Ege Üniversitesi'nde ilk kez kadavradan böbrek nakli yapıldı. (Ege Üniversitesi'nde 1987'de kadavradan yapılan böbrek nakli sayısı 15'tir)
  • 1988 Ege Üniversitesi'nde ilk kez canlıdan canlıya böbrek nakli yapıldı.
  • 1994 Ege Üniversitesi'nde ilk karaciğer nakli yapıldı. (Merhum Bağışçı)
  • 1998 Ege Üniversitesi'nde ilk kalp nakli yapıldı.
  • 1999 Ege Üniversitesi'nde canlıdan canlıya ilk kez karaciğer nakli yapıldı.
  • 2003 Ege Üniversitei'nde Konea Bankası kuruldu.
  • 2009 Ege Üniversitesi'nde ilk akciğer nakli yapıldı.
  • 2018 Ege Üniversitesi'nde kadavra vericiden 32 karaciğer, 39 böbrek nakli ameliyatı yapılmıştır.
  • 2018 Ege Üniversitesi'nde canlı vericiden 49 karaciğer, 27 böbrek nakli ameliyatı yapılmıştır.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ